Salgsbetingelser

Partene

Selger Recto AS(918138625), Kongsgård Alle 62, 4631 Kristiansand, betegnes i det følgende som selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som kjøper.

Motor, styring og elektriske komponenter.

All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør og er således ikke med i denne kontrakt. Motorer leveres ferdig montert og justert. Installasjons- og brukerveiledning som leveres kunde er kunde pliktig til å videreformidle til el. installatør. Selskapets leveringspunkt er «montert produkt - kjørt og testet». Selskapet foretar ingen «kabling», tilpassing av kabel eller gjennomboring til kabel. Utvendig solskjerming leveres til elektrikers grensesnitt 3 meter utvendig.

Automatikker

Ved leveranse av styringssystemer (for eksempel sol- og vindsensor) påligger det kunde å følge den installasjons- og brukerveiledning som følger produktet. Ved kastevinder som overstiger innstilt vindverdi, så er risikoen til stede for at automatikken ikke rekker å trekke inn/opp produktet før skade oppstår. Slike hendelser dekkes ikke av reklamasjonsfristen/garantien.

Generelt om tekstil

Det er fargeforskjeller i varierende grad på alle batcher på alle tekstiler. Dette gjelder alle produsenter og er ikke reklamasjonsgrunnlag. Vi anbefaler at solskjerming i samme rom, eller på samme side av huset bestilles samtidig. Ellers kan det bli fargeforskjeller.”Tvisting” og/eller svai, innebærer at stoffene på alle innvendige produkter vrir seg inntil 20 mm (eller 2% av bredde). Dette må kunne påberegnes og er ikke grunnlag for reklamasjon.

Profiler

Når man nærmer seg produksjonsbegrensninger vil man oppleve at profilene kan få en svai. Gjelder spesielt på plisse med håndtak. Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Rullegardiner

På lange lengder, avhengig av tekstilvalget, vil rullegardin tekstiler måtte skjøtes. Skjøten vil få en tett og mørkere stripe. Skjøten vil komme øverst. Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon. Til informasjon tilpasser vi hver rullegardin etter størrelse og bruker den rørdimensjonen som er riktig i forhold til tekstilvekt og høyde/bredde. Det innebærer at samme rom kan få forskjellige rørdimensjoner. Vi kan produsere med samme rørdimensjon uten tillegg i prisen. Ønskes samme rørdimensjon må dette opplyses ved bestilling.

EF og E plisse betjeningssystem

Må betjenes i rolige bevegelser for at snorene ikke skal låse seg inne i produktet. Dersom snoropphenget låser seg på grunn av feil bruk anses ikke det som en reklamasjon og kunde vil bli fakturert for reparasjon.

Markiseduk

Brettemerker forekommer under konfeksjoneringen av markiseduk. Fiskeben-mønster forekommer under opprullingen av markiseduk. Markiseduk er en standard i bransjen og disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon. Markiseduker leveres på 120 cm ruller som sys sammen til den bredden man ønsker. De leveres ikke med symmetriske sømmer.

Screenduk

Screenduker vil ved store størrelser måtte skjøtes der to duker sveises sammen. Skjøten vil få en tett og mørkere stripe. ZIP screen duker sveises med en glidelås fast til dukens sider hvor det kan oppstå bølger mellom to forskjellige tekstiler. Disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Montasje

Dersom det er spesifisert montasje i kontrakten skal produktet monteres, ferdigstilles og justeres. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i husets konstruksjon som en ikke kunne, eller ikke kunne forvente å oppdage ved befaring.

Termisk brudd i glasset

Solskjerming kan forårsake termisk brudd i vindusglass. Termisk brudd kommer som resultat av kritiske temperaturforskjeller over glassets flate. Alle innvendige solskjermingsprodukter kan føre til termisk brudd enten ved å dekke hele eller deler av vinduet. Spesielt kan vi nevne at produkter med lystette tekstiler og produkter som isolerer meget bra kan gi kritiske temperaturforskjeller og resultere i termisk brudd. Montering av produktet for nære eller helt inntil glasset kan medføre termisk brudd.

Alle utvendige produkter som persienner, markisereller screengardiner som brukes på deler av vinduet skape temperaturforskjeller som fører til termisk brudd.

Hvor store temperaturforskjeller glasset tåler avhenger blant annet av glasstype og kantbearbeiding. Ved risiko for temperaturforskjeller på mer enn 35-45°C (avhengig av kantbehandling) overglassets flate anbefaler Glass og Fasadeforeningen å benytte herdet glass. Kritisk temperaturforskjell over glassets flate i herdet glass er ca. 200°C.

Erfaringsmessig oppstår termisk brudd veldig sjeldent. Selger har ingen forutsetninger for å kunne gi eksakte monteringsavstander på de ulike produktene da mye avhenger av glasstypen, kantbearbeiding og eventuelle skjulte skader på glasset. Ved tvil om glasset tåler produktet du søker, anbefaler vi å ta kontakt med glass leverandør.

Velger kjøper å ikke følge våre anbefalinger, eller tiltakene beskrevet i «veileder-tiltak mot termisk brudd» utgitt av Glass og Fasadeforeningen, gir ikke selger kunde reklamasjonsrett og dekker ikke nytt glass.

Avtale

Våretilbud er bindende i 30 dager eller som opplyst i tilbudet. Bindende avtaleanses inngått ved underskrift og/eller skriftlig bestilling på mail.Oppmålingog valg av produkt/modell/farge gjennomføres i samråd medkunde. Notatene fra befaringen danner grunnlaget for tilbudetsom sendes til kunde. Aksepteres tilbudet gjelder de spesifikasjoner som står itilbudet. 

Leveringstid

Normalt er vår leveringstid på innvendige produkter er  4-6 uker fra avtalen er inngått. På utvendig solskjerming er leveringstiden på 6-9 uker. Leveringstiden regnes fra tilbudet ble akseptert. Ved forsinkelser som skyldes forhold selger ikke kan belastes for, forbeholder vi oss retten til å øke leveringstiden.

Angrerett

Alle våre produkter er spesialtilvirkede varer som fremstilles etter mål og spesifikasjoner og er derfor unntatt fra angreretten jmf. Angrettloven § 22 e.

Reklamasjon og forsinkelser

Reklamasjonsfristenfor våre produkter er 5 år. På snorer og andre slitedeler er reklamasjonsfristen to år. Kundens rettighet er ved mangler eller forsinkelser reguleres av forbrukerkjøpsloven. Dersom det foreligger en mangel, vil selger dekke frakten begge veier. Selger gjør oppmerksom på at forsinkelser ikke gir rett til prisavslag, og at erstatning for forsinkelse eller mangel er begrenset til kundens økonomiske tap som en med rimelighet kunne forutsett som en følge av forsinkelsen eller mangelen.

Skader som påføres et produkt ved feil bruk eller uaktsomhet, eller ved skader forårsaket av naturkreftene, dekkes ikke av selgers garanti. I slike tilfeller må det eventuelt søkes dekning i egen hjemforsikring eller annen forsikring.

Avbestilling før levering

Selger kan kreve erstatning for tap som er en følge av en eventuell avbestilling. (Forbrukerkjøpsloven § 41). Erstatningen svarer til det økonomiske tapet som selger får som følge av avbestillingen (Forbrukerkjøpsloven § 52). Enhver tvist skal i første omgang søkes løst i minnelighet. Skulle dette ikke lykkes kan den klagende part bringe saken inn for Forbrukerrådet og i siste instans domstolene. Kunden aksepterer at rettsbehandling skjer i selgers rettsdistrikt.

Betalingsvilkår

Betalingsbetingelser er faktura per 10 dager etter endt montering. I visse tilfeller kan selger kreve forhåndsbetaling av hele eller deler av beløpet før en bestilling. Produktene anses som selger sin eiendom inntil oppgjør i sin helhet er foretatt. (se også under Salgspant og eiendomsrett) Ved forsinket betaling påløper morarente og purregebyr etter de til enhver tid lovbestemte satser.

Salgspant og eiendomsrett

Selger har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jfr panteloven § 3-14 jfr § 3-17. Ordren med disse salgs- og leveringsbetingelser er å anse som salgspantavtale, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 9-2. Selger kan begjære de leverte varer tilbakelevert i h.t. reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Annet

Denne websiden bruker informasjonskapsler (cookies).De aller fleste nettsider i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En cookie er en liten tekstfil som inneholder en rekke tegn som sendes til datamaskinen din når du besøker et nettsted. Når du besøker websiden igjen, hjelper cookien nettstedet å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapsler kan lagre brukerinnstillinger og annen informasjon.

Du kan stille inn nettleseren din til å avvise alle cookies, eller for å indikere når en informasjonskapsel sendes. I midlertid kan noen nettsidefunksjoner eller tjenester ikke fungere optimalt uten cookies.

Den reviderte ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at websider informerer publikum om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  • utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  • som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Denne websiden bruker Google Analytics til å sette cookies.
Google Analytics er Googles analyseverktøy. Det hjelper innehavere av nettsteder og apper med å forstå hvordan besøkende bruker tjenestene deres. Dette verktøyet kan bruke et sett med informasjonskapsler for å samle informasjon og rapportere statistikk om bruk av nettsteder, uten at enkelte besøkende identifiseres for Google. I tillegg til å rapportere statistikk ombruk av nettsteder kan Google Analytics også brukes sammen med noen av informasjonskapslene for reklame som er beskrevet ovenfor, for å vise mer relevante annonser i Google-tjenester (som Google Søk) og på Internett generelt.

Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser.

Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke og brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.