Vilkår for bruk

Velkommen til et nettsted tilhørende Recto.
Disse vilkårene gjelder for nettstedet, og vi ber deg om å lese dem grundig.

Vilkårene inneholder informasjon om hvordan du kan bruke innholdet på nettstedet, hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke informasjonskapsler som brukes på nettstedet. «Oss» eller «vi» henviser til Recto (som leverer dette nettstedet). Recto sitt nettsted og disse vilkårene er utarbeidet i samsvar med norsk lov.

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

Informasjon om opphavsrett og varemerker.

Alle rettigheter til innholdet på nettstedet, for eksempel tekst, grafikk, logoer, bilder, filmklipp, lydfiler og programmer, tilhører Recto eller tredjepart og er underlagt norsk og internasjonal lov om opphavsrett. Med enerett.

Innholdet på nettstedet leveres som en tjeneste og skal kun brukes i samsvar med vilkårene nedenfor.
Når du laster ned materiale fra nettstedet, godtar du vilkårene.

Uautorisert bruk eller distribusjon av innholdet fra nettstedet kan utgjøre brudd på opphavsrett eller andre norske eller internasjonale lover
og kan føre til rettslige skritt.

Bruk av varemerket til Recto.

Recto sine varemerker og merkevarer skal kun brukes i samsvar med disse vilkårene eller som følge av skriftlig godkjenning fra Recto. Bruk av varemerkene til Recto i forbindelse med reklame og markedsføring av produkter og tjenester
krever skriftlig godkjenning.

Bruk av nettstedets innhold.

Nettstedet og innholdet skal ikke endres, overføres, reproduseres, publiseres, lisensieres, overføres, selges eller brukes til andre kommersielle formål uten skriftlig godkjenning fra Recto.

I forbindelse med at du gjør deg kjent med innholdet på nettstedet, lar Recto deg lage midlertidige kopier av innholdet der det er nødvendig. Du kan også skrive ut som mye av innholdet fra nettstedet som du trenger for personlig bruk, forutsatt at du lenker til nettstedet. All annen bruk av informasjon fra nettstedet er forbudt.

Når du tar kopier av informasjonen på nettstedet, skal du ikke endre informasjonen, slette informasjon om opphavsrett eller slette Recto sitt navn.

Ansvarsfraskrivelse.

Informasjonen på nettstedet er generell og skal ikke brukes som eneste beslutningsgrunnlag i viktige saker. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at nettstedet er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men det finnes alltid en risiko for at for eksempel skrivefeil, ekstern påvirkning og tekniske problemer fører til villedende informasjon. Det betyr at Recto ikke kan garantere at informasjonen alltid er korrekt, fullstendig og oppdatert, og Recto kan heller ikke holdes ansvarlig for dette.

Hvis Recto lenker til eksterne nettsteder, er lenkene kun ment for å hjelpe brukeren. Recto kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

Materiale fra brukere.

Alt materiale og kommunikasjon som overføres til, eller som legges ut på nettstedet i forbindelse med at du bruker funksjoner på nettstedet, anses som ikke-konfidensielt. Recto har rett til å bruke slikt materiale til både kommersielle og
ikke-kommersielle formål.

Når du bruker nettstedet, skal du ikke overføre materiale eller informasjon som er ulovlig, som kan oppfattes som støtende, som inneholder markedsføring eller som på andre måter kan bli oppfattet som upassende. Slikt innhold fjernes fra nettstedet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte tjenester som du har brukt på nettstedet.

Hvis materiale og kommunikasjon som sendes til oss via nettstedet, inneholder personopplysninger, gjelder informasjonen i avsnittet Behandling av personopplysninger.

Diverse.

Recto kan når som helst endre disse vilkårene, velge å vise eller fjerne innlegg og innhold på nettstedet eller å legge ned nettstedet. Hvis vilkårene endres, legges det ut en ny versjon på nettstedet. Du bør derfor holde deg oppdatert på dette.

Behandling av personopplysninger

Innledning.

Personvern er viktig for oss, og vi arbeider alltid for å sikre god beskyttelse ved all behandling av personopplysninger. I EU/EØS gjelder personvernforordningen fra mai 2018.

I samsvar med gjeldende personopplysningslov har Recto eller bedriften som er oppgitt som behandlingsansvarlig, ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger, som beskrevet nedenfor. Hvis du har spørsmål om denne informasjonen, eller hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte Recto, som beskrevet nedenfor.

Innsamling og behandling av personopplysninger.

Begrepet «personopplysninger» brukes om informasjon som kan henvise til deg som enkeltperson, enten direkte eller indirekte. Eksempler på slike opplysninger er navn, bilde, personnummer, kontaktinformasjon, deltakelse i konkurranser, valg, adferd eller IP-adresser. Behandling av personopplysninger henviser til alle handlinger hvor vi, eller tredjepart som arbeider på vegne av oss, bruker personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering og lagring.

Personopplysninger skal kun behandles i forbindelse med konkrete og eksplisitt angitte formål. De kan ikke behandles for andre formål enn de ble samlet inn for.

I Recto behandler vi personopplysninger som du har gitt oss i forbindelse med henvendelser og avtaler fra/med deg, samt for å gi deg informasjon og levere tjenester som følge av slike henvendelser og avtaler.

Personopplysninger behandles også i forbindelse med statistikk, slik at vi skal kunne finne ut hvordan brukere bruker nettstedet og analysere søkeadferd, samt for å kunne vise innhold som er tilpasset deg. Slike opplysninger behandles kun i aggregert form eller i en slik form at du ikke kan identifiseres. Opplysningene behandles også indirekte i forbindelse med utvikling, testing og administrasjon av IT-systemene som driver nettstedet vårt.

Når du bruker funksjoner på nettstedet som lar deg legge inn informasjon eller annet materiale, kan slik informasjon også inneholde personopplysninger.

Juridisk grunnlag for behandling og lagringsperiode.

Recto behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, samt når vi har andre legitime interesser for å behandle dem, for eksempel når vi markedsfører oss til de som bruker nettstedet vårt eller i forbindelse med videreutvikling av nettstedet eller produktene og tjenestene våre. Hvis vi behandler personopplysningene dine for et formål som lovverket krever samtykke til, vil vi innhente samtykke fra deg før behandlingen påbegynnes.

Opplysningene som vi samler inn, som beskrevet tidligere, slettes når formålet for behandlingen er oppfylt.

Personvern.

Recto beskytter personopplysningene dine med strenge sikkerhetstiltak, og vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang,
endringer, formidling og ødeleggelse.

Begrensninger for utlevering av personopplysninger.

Vi kan engasjere eksterne partnere til å utføre oppgaver på vegne av oss, for eksempel for å levere IT-tjenester eller bistå med markedsføring, administrering av pressemeldinger, dataanalyser og statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre partnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine. Bedrifter som behandler personopplysninger på vegne av oss, må alltid inngå en databehandleravtale med oss slik at vi kan sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet også hos partnerne våre.

Det er iverksatt konkrete sikkerhetstiltak for partnere utenfor EU/EØS, for eksempel i form av en avtale om dataoverføring, som inneholder de standardiserte klausulene for dataoverføring fra EU-kommisjonen. Disse er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted.

Recto kan også utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel Politiet eller andre offentlige myndigheter, i forbindelse med etterforskning eller hvis vi på andre måter er pålagt å utlevere slike opplysninger på grunn av lovverk eller avgjørelser fra offentlige myndigheter. Recto utleverer aldri dine personopplysninger på andre måter enn som beskrevet i dette avsnittet.

Eksterne lenker.

All informasjon vedrørende behandling av personopplysninger om deg, gjelder opplysninger hentet ved din bruk av recto.no. Nettstedet kan av og til inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som ligger utenfor vår kontroll. Hvis du følger en lenke til et annet nettsted, oppfordrer vi deg til å lese gjennom det aktuelle nettstedets retningslinjer for behandling av personopplysninger, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler.

Dine rettigheter og klagerett Ifølge personopplysningsloven har du alltid rett til å be om å få tilgang til personopplysningene som blir behandlet om deg. Du har rett til å be om retting, til å be om at Recto avslutter behandlingen og sletter personopplysningene dine, til å be om at behandlingen begrenses, til å benytte deg av din rett til dataportabilitet, til å trekke tilbake samtykke til en konkret behandling (der samtykke er innhentet), samt til å motsette deg behandling av personopplysninger. I slike tilfeller må du kontakte Recto. Du finner kontaktinformasjonen nedenfor. Du har også rett til å når som helst sende en klage til relevant kontrollorgan hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med gjeldende personopplysningslov.

Kontaktinformasjon.

Recto er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine kan du kontakte oss per e-post eller post.

Data Protection Manager: Fredrik Strømstad

T:  995 22 007   /   M:  fredrik@2 Kansand

Informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan unngå dem

Recto sitt bruk av informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du bruker nettsteder eller andre nettbaserte tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din. VI samle inn statistikk om hvor mange som besøker nettstedet og hvordan nettstedet blir brukt. Disse opplysningene lar oss utvikle og optimalisere nettstedet.

Av og til brukes informasjonskapsler til å samle inn opplysninger som anses som personopplysninger, for eksempel
IP-adresser og opplysninger som er koblet til IP-adressen, men de brukes ikke til å samle inn personopplysninger som kan identifisere deg som person. Formålet er å skape mer personlig og relevant innhold for deg som besøkende.

Informasjonskapsler kan enten slettes automatisk når brukeren lukker nettleseren
(såkalte «sesjonsavhengige informasjonskapsler) eller lagres på brukerens datamaskin til fremtidige besøk på nettstedet (såkalte «faste informasjonskapsler»). Faste informasjonskapsler slettes også automatisk etter en bestemt tidsperiode.

Informasjonskapsler fra tredjepart.

Dette nettstedet bruker også enkelte informasjonskapsler fra tredjepart. Slike informasjonskapsler brukes primært til å forbedre brukeropplevelsen din, la deg velge språk, samle inn statistikk om hvor mange som besøker nettstedet, samt til å innhente opplysninger om hvordan nettstedet brukes, men i enkelte tilfeller kan også tredjepart bruke dem til sine egne formål. Se følgende lenker for mer informasjon om informasjonskapsler fra tredjepart som brukes på dette nettstedet og hvor lenge de lagres.

Google Analytics

Slik kan du unngå informasjonskapsler.

Hvis du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan du velge å la nettleseren din automatisk avvise lagring av informasjonskapsler eller varsle deg hver gang et nettsted ber om å lagre en informasjonskapsel. Du kan også slette tidligere lagrede informasjonskapsler via nettleseren.
Hvis nettleseren avviser informasjonskapsler, kan det føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt.

Sosiale medier.

Nettstedet inneholder av og til innhold og delingsverktøy fra sosiale medier. Det kan føre til at disse leverandørene bruker informasjonskapsler på Recto sitt nettsted. Recto har ingen tilgang til, eller kontroll over verken disse informasjonskapslene eller opplysningene som de samler inn. Du bør kontrollere relevante tredjepartsnettsteder for mer informasjon om disse informasjonskapslene og hvordan du kan reservere deg mot dem.